شیوه های مدیریت در جوامع مختلف رو به یکپارچگی و یکسانی می رود اما آنچه تفاوت مدیران تازه به دوران رسیده و کهنه کار است تفاوت آنان در درک و عملکرد در جزییات می باشد.

سریع دانلود کنید آرام میل بفرمایید!

مدیران کهنه کار.وارن ینیس

هنوز پس از سال ها مفهوم تبلیغات در کشور ایران،نزد هر مدیر تعریف و جایگاه متفاوتی دارد در حالیکه امروزه صاجبان کسب و کارهای حرفه ای در راستای برندینگ خود،برنامه های تبلیغاتی برندشان را طی یک برنامه مدون و برنامه ریزی شده در قالب کمپین تبلیغاتی تعریف می نمایند.

سریع دانلود کنید آرام میل بفرمایید!

12راهبرد کمپین موفق

اگرچه مفهوم کارگروهی در ایران،هنوز به پختگی در عمل نرسیده است اما مدیران و مشاوران متوجه اهمیت مفهوم Team Work در سازمان شده اند بااین حال دانستن برخی نکات در این حوزه که موجب صعف سیستم و گاها نابودی مجموعه می گردد جز ملزومات یک کسب و کار می باشد.

سریع دانلود کنید آرام میل بفرمایید!

5دشمن کار تیمی.پاتریک لنچیونی

گستره تعامل و تجارت در عصر حاضر،نیازمند دانستن علم ارتباطات و تجاری سازی ارتباطات ایجاد شده است.

سریع دانلود کنید آرام میل بفرمایید!

تجارت قرن21.رابرت کیوساکی

مدیران علاوه بر آشنایی به کلیات و جزییات کسب و کار و سازمان خویش،باید تسلط کافی خود را در حوزه های مدیریتی به ویژه در شرایط رکود و بحران نشان دهند.لطفا فکر نکنید اشتباهات نابودکننده فقط برای مدیران بد است اتفاقا سازمان همیشه از جایی ضربه می خورد که فکرش را نمی کند!

سریع دانلود کنید آرام میل بفرمایید!

13اشتباه مهلک مدیران

لازمه ثروتمندی،ثروت اندیشی است اما لازمه ثروت اندیشی ثروتمندی نیست بلکه می تواند نتیجه آن باشد.

سریع دانلود کنید آرام میل بفرمایید!

ثروت آفرینان.لستر تارو

ساختارهای متفاوت سرمایه گذاری در کسب و کارهای نوپا و میزان ریسکی که در آن ها وجود دارد همواره سرمایه گذاران را در حالتی بین حمله و دفاع قرارداده است؛ازسویی سودهای وصوسه انگیز و زودبازده(به نسبت بازارهای سنتی) و از سویی بربادرفتن تمام آرزوها با پیش بینی جساب نشده در موضوعی خاص،تعامل با کسب و کارهای نوپا را هیجان انگیز می کند.

سریع دانلود کنید آرام میل بفرمایید!

سرمایه گذاری در کسب و کارهای نوپا

یکی از عوامل خارجی هر سازمان یا برند،قدرت تحلیل مخاطبان هدف و سواد تبلیغاتی و رسانه ای آنان می باشد.برای درک این موضوع،باید ابتدا سوادرسانه ای را در درک کلی این مفهوم در جامعه بررسی کرد و عوامل تاثیرگذار بر آن را شناسایی کرد.

سریع دانلود کنید آرام میل بفرمایید!

سواد رسانه ای

اگرچه مفهوم کارگروهی در ایران،هنوز به پختگی در عمل نرسیده است اما مدیران و مشاوران متوجه اهمیت مفهوم Team Work در سازمان شده اند بااین حال دانستن برخی نکات در این حوزه که موجب صعف سیستم و گاها نابودی مجموعه می گردد جز ملزومات یک کسب و کار می باشد.

سریع دانلود کنید آرام میل بفرمایید!

کارآفرینی

با توجه به تاثیر منفی بحران های اقتصادی دولت ژاپن در مقاطع مختلف بر کانون های تفکر، هم اکنون گرایش فزاینده ای به سوی استقلال از بودجه عمومی بروز کرده است. این نیاز زمینه تعریف مفاهیمی چون «بازار سیاست» ، «شبکه کانون های تفکر» در جهت برانگیختن انگیزه های غیرانتفاعی شهروندی برای مشارکت در سیاستگذاری را فراهم آورده است. کانون های تفکر در این نقش، خبرگانی از رشته های مختلف را گردهم می آورند که به نمایندگی از مردم با نظارت مستقیم بر حکومت به ارائه آزادانه و جسورانه سیاست های جایگزین می پردازند.

سریع دانلود کنید آرام میل بفرمایید!

کانون های تفکر ژاپن.نیرا

همانطور که در هزاره اخیر بسیاری از مفاهیم در زندگی و کسب و کار افراد تعریف تازه ای پیدا کرده است مفهوم سرمایه و سرمایه گذاری و پول،تغییرات اساسی یافته است.با خوانش کتاب فوق،دیدگاه های جدیدی در ذهن شما برای مدیریت پول و سرمایه به وجود خواهدآمد.

سریع دانلود کنید آرام میل بفرمایید!

سرمایه در قرن21.توماس پیکتی